Emek

Yine Grev, Yine Yasak(Lama)!

Yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu geçtiğimiz hafta mecliste görüşülmeye başlandı ve çok bilindik görüntüler, açıklamalar ve gerekçelerle yeni bir grev yasak(lama) operasyonu başlamış oldu.

Bu sebeple Ali Babacan, borsa’da grev yasağını değerlendirdiği açıklamasında sendikalarla ve işçilerle adeta dalga geçercesine “Grev yasağı istemeyen başka sektöre gitsin” dedi.

Yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu kapsamında yapılan bir düzenlemeyle grev hakları elinden alınan Borsa çalışanlarına ve burada örgütlü olan Tez Koop-İş Sendikası’na meydan okudu. Ali Babacan, daha önce de sivil havacılıkta grev yasağını “Çok doğru bir adım atılmıştır, TBMM gereğini yapmıştır” diye savunmuş ve şöyle demişti: “Borsada, bankalarda, Türk Hava Yollarında çalışmak isteyenlerin bir bakıma baştan bu şirketlere girerken burada bir grev uygulamasının olmadığını bilerek girmeleri lazım. Eğer grev uygulaması konusuna çok önem veriyorlarsa, o zaman grev uygulamasının olabildiği bir yerde çalışmayı da kuşkusuz tercih edebilirler.”

Devletin yetkili ağızları, işçi ve emekçilerin örgütlü güçlerinin yetersizliğinden de güç bularak her geçen gün daha pervasız açıklamalar yapıyorlar. İçerisinden geçmiş olduğumuz bu süreçte emperyalist/kapitalist sistemin yaşadığı ekonomik/siyasal krizin reçetesi olarak görülen grev ve lokavt yasakları, sendikalar yasasının yeniden düzenlenmesi ve ulusal istihdam stratejisiyle birlikte etkin bir biçimde hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Bu nedenle de kaybedecek tek bir dakikaları dahi yok. Son bir kaç yıl içerisinde ortaya çıkan resme baktığımızda irili ufaklı birçok işçi direnişi, örgütlenme deneyimi, grev; işçi sınıfının biriktirdiği öfkenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Çalışma koşullarının her geçen gün zorlaştığı, işsizlik ve güvencesizliğin geleceğimizi ipoteği altına almaya başladığı bu süreç direnişlerle karşılanmaya da çalışılıyor. Hava yolları işçilerinin, Gaziantep’teki tekstil işçilerinin öfkesi egemenleri korkutmakta ve gelişebilecek yeni direnişleri engellemek için önlem almaya zorluyor.

Sendikal örgütlenme yasaklanmaya çalışılırken, örgütlü ve direnişçi bir profil çizen sendikaların altı boşaltılmaya, tasfiye edilmeye çalışılıyor. İşte tamda bu noktada sendikalar yasasında yapılan değişikliklerle topyekûn bir saldırı hazırlığına girişiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ile de bu sektörün ülke ekonomisi açısından stratejik önemi olduğu söylenerek grev ve lokavt yasağı getiriliyor. Grev yapmanın asıl mantığı görmezden gelinerek.

Bu gün yapılmak istenen tamda şudur; İşçilerin ekonomik/siyasal taleplerini kabul ettirmesi için üretimden gelen gücünü kullanarak patronları ve devletin kendisini baskı altında tutarak üretim yapmama hakkını kullanması devlet tarafından yasaklanmaya çalışılıyor. Bunun anlamı devletin sahibi sınıfların ellerinde bulundurdukları baskı ve zor güçlerini kullanarak işçi ve emekçileri köleleştirmeleridir. Yapılan açıklamalar bu pervasızlıktan kaynaklı işçilerle dalga geçen bir nitelik taşıyor işçi ve emekçileri hiçleştiriyor.

Grev yasakçılığını savunmasını tüm toplumun çıkarlarını savunma iddiasıyla gerekçelendirmeye çalışan Babacan, Aksi halde tek bir işletme, tek bir şirket, tek bir grev olayı yüzünden Türkiye ekonomisine kalıcı zarar verici boyuta işlerin gelmesine asla müsaade etmeyiz. 74 milyonluk ülke burası. 74 milyonun çıkarı söz konusu. 74 milyonun refahını, 74 milyonun gelirini etkileyecek derecede, ekonomide etkisi olacak sektörlerde, kimse kusura bakmayacak, grev yasağı olacak. Bu aslında havacılık sektörüne özel değil. Bankacılık sektöründe de bugün grev yasağı vardır. Bugün Bankalar Birliğinde olduğu için söylüyorum. Bugün geçerli mevzuatımızda grev yasağı vardır. Çünkü öyle sektörler vardır ki, o sektörün durması binlerce sektörü, yüz binlerce işletmeyi durdurur. Yani herhangi bir kuruluşunuzdaki bir tıkanma tüm ekonomiye zarar verebilir. Dolayısıyla biz bunlara izin veremeyiz. Bu sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliğinde de vardır bu uygulama.” diyebiliyor…Buda gösteriyor ki işçilere tek seçenek bırakıyorlar oda direniş…(Ankara’dan bir Ö-G okuru)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu