Kadın

YDK Kurultayı yaklaşırken…

10 Nisan 2011’de gerçekleştirdiğimiz Kurultay Örgütleme Konferansı’nın (KÖK) ardından önümüze koyduğumuz Yeni Demokrat Kadın Kurultayı, örgütlü ve kurumsallaşmış bir kadın çalışması açısından şimdiye kadar atmış olduğumuz adımlar arasında en önemlisi olacaktır.

KÖK süreci, çalışmalarımız açısından şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı süreç olmakla birlikte; Yeni Demokrat Kadınlar açısından en önemli kazanımı, bu sürecin kadınların bilinçlenme düzeyindeki artış ve politikleşme konusundaki ilerleme oldu kuşkusuz. Yine Yeni Demokrat Kadın’ın kurumsallaşmasının önünün açılması da KÖK’ün diğer bir önemli kazanımı olarak karşımızda duruyor.

Şimdi ise 2-3 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığımız Kurultay, KÖK’ün ve “Yüzleşiyoruz, Hesaplaşıyoruz, Örgütleniyoruz” diyerek başladığımız ve 4. yılına merdiven dayayan deneyimimizin yarattığı bu kazanımları toparlayacak bir yerde duruyor.

Aylardır üzerinde çeşitli tartışmalar yürüttüğümüz Yeni Demokrat Kadın Kurultayı yapmakla önümüze koyduğumuz zorlu görev; örgütlülüğümüz açısından amaçları, hedefleri, misyonu belirleme, bunları gerçekleştirmek için mücadele yol ve yöntemlerini tanımlama, işleyişi oluşturma, faaliyetinde uyacağı/tabi olacağı kavramları da içeren ilke ve değerleri oluşturma ve ilan etmedir.

Kurultay sürecinde, YDK’nın program ve tüzük çalışmalarının temelini oluşturacak ilke ve değerleri oluşturmak amacıyla 7 konu belirledik. “Kadın Emeği”, “Toplumsal Cinsiyet”, “Ataerki”, “Şiddet”, “Ulusal Baskı”, “Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim”, “Örgütlenme” başlıklarından oluşan kurultay gündemlerini kolektif bir şekilde hazırlamak için çalışma yöntemimizi atölyeler oluşturma şeklinde belirledik.

Her bir konu üzerine yapılacak atölyelerde her bir YDK’lı, asgari oranda “cinsiyetçi politikalardan sıyrılıp cinsiyet politikaları üreten” bir noktaya evrilmek için çaba harcayacak, bu çabanın kolektif olması bu gelişimi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden bu süreçte atölyelerin oluşturulması, düzenli toplantılar alması ve buralarda verimli tartışmalar yürütülebilmesi için her birimiz birer özne olmalı ve politik bilinç düzeyimizi yükseltmeliyiz.

Atölyeler oluşturarak çalışma yönteminin tek kazancı kuşkusuz yalnızca YDK’lıların politik gelişimine katkıda bulunmak olmayacak, eğer kadınlarla iletişim anlamında bir araç olarak kullanabilirsek, bir örgütlenme şekline de dönüşecektir. Keza atölye oluşturma şeklinde çalışma yönteminin sac ayaklarından biri de budur.

Örneğin emek atölyesi çalışmaları sırasında mümkün mertebe işçi ve emekçi kadınlar ve sendikalarla iletişime geçmeli, onlarla söyleşiler yapmalı; ulusal baskı atölyesinde yine Kürt kadınların yoğunluklu olduğu bölgelerde tartışmalar düzenlemeli, çeşitli Kürt kadın kurumlarının deneyimlerinden faydalanmak için iletişime geçmeli vb. Atölye çalışmalarını bu tarzda ele alırsak, YDK’nın program ve taslağını en geniş kadın kesimleriyle birlikte tartışma ve oluşturma olanağı buluruz, ki amacımız bu olmalıdır.

Önümüzdeki süreçte atölye çalışmalarıyla ortaya çıkmaya başlayan taslakları paylaşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu