MakalelerPusula

TUTKULU BİR YAŞAM

Sınıflara bölünmüş toplumlarda her sınıf, kendi dünya görüşüne göre düşünen, çalışan, yaşayan, mücadele eden bir toplum yaratmaya, bireyleri de bu görüşe göre eğitip şekillendirmeye çalışır. Burjuva feodal sistemde de egemen, yönetici sınıflar toplumu sömürünün ve baskının varlığına, haklılığına ve meşruluğuna, değişmezliğine göre eğitip inandırmaya çalışırlar. Eğitsel-dinsel-yönetsel-hukuksal-yasal ve yasadışı tüm kurumlarını bu dünya görüşüne göre örgütler, dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden şekil vererek  düzenlemeye çalışır. Yaşamın ve çalışmanın her anını ve her alanını bu amaca uygun olarak düzenler, örgütler, şekillendirirler. Toplumun ve bireyin düşünce, yaşam ve alışkanlıklarını bu temel görüşlere göre biçimlendirirler. Kendilerine zarar verecek, engel teşkil edecek, tehdit unsuru oluşturacak hiçbir görüşe, fikir ve anlayışa, yürüyüş ve örgütlenmeye izin vermez, varlığına müsaade etmezler.

Proletarya ise tam tersini yapmaya çalışır. Sömürü ve baskıya karşı mücadelenin örgütlenmesi, sürdürülüp yürütülmesine uygun bir şekilde kendi sınıfını ve bu sınıfa ait bireyleri eğitir, şekillendirir. Savunduğu görüşlere, taşıdığı iddiaya, belirlediği hedeflere ve tespit ettiği amaçlara göre sınıfını ve insanlarını eğitip yetiştirir. Proleter devrimciler, yaşamlarını tümüyle savundukları dünya görüşünün gerçekleşmesine adar. Bunun için vazgeçilmez bir tutkuyla çalışırlar.

Düşünce ve duygularını proleter dünya görüşüne göre eğitir, terbiye eder, yeniden şekil vermeye çalışır. Bütün çaba ve çalışmasını anın görevlerinin yerine getirilmesine ve ütopyasının gerçekleşmesi uğruna yöneltir.

Düşünce dünyasında sömürüye, haksızlıklara, köleliğe karşı dayanakları sağlam, bilimsel, güçlü fikirler ve örgütlü karşı koyuşlar vardır. Onları başarıya götüren tek şeyin doğru bir dünya görüşü, sağlam bir örgütlenme ve süreklilik kazanmış mücadele anlayışı olduğunu bilir.  

 

Öğretirken alçakgönüllü, öğrenirken saygılı…

Her olayın ve olgunun nedenlerini arayıp bulmak için çalışır. İyi bir gözlemci, iyi bir dinleyici ve aynı zamanda iyi bir sorgulayıcı olmak amacındadır. İşçi sınıfının, ezilenlerin sorunları, ihtiyaçları, kurtuluş yolları hakkında bilgi birikimine, sağlam bir anlayışa sürekli bir şekilde sahip olmaya çalışır. Elindeki bilgileri çevresindekilere, yoldaşlarına etkileyici, kavratıcı bir tarzda aktarma çabası harcar. Mücadele arkadaşlarını, devrimin, özgürlüğün ihtiyaçlarına ve görevlerini yerine getirmeye göre eğitir. Her yoldaşın kişilik özelliklerini anlamaya, gerçekliğine uygun olarak ilişkilenmeye çalışır. Öğretirken alçakgönüllü, öğrenirken saygılı olandır. Emeğe, bilgiye, çalışmaya değer verendir. Halkına ve yoldaşlarına devrimci düşünceler taşıyan ve güçlü duygular besleyendir.

Devrimcilerin görevi somutu ve günceli incelemek, yeni yöntem, yeni çalışma, örgütlenme ve mücadele biçimleri konusunda kafa yormak, yapacağı işlerin başarılması için yoğunlaşmaktır. Ufkunu genişleten ve bilgisini derinleştirip zenginleştirendir.

Dün gibi yaşamayan, dün düşündüğü gibi düşünmeyen, dün konuştuğu gibi konuşmayandır.

Her gün yeniden kendini kalıba döken ve örgütleyendir. Her gün yeni devrimci fikirlerle, bilgi, tecrübe ve deneyimle kendini donatan, sınıf mücadelesinin görev ve sorumluluklarını layıkıyla ve hakkıyla yerine getirmeye çalışandır.

Boş zamanlarını, verimsiz anlarını değil, tüm zamanını ve yaşamını özgürlük ve kurtuluş mücadelesine adayan, bu uğurda çalışıp çabalayan, her görevi, her sorumluluğu en iyi, en verimli ve üretken şekilde isteyerek, severek, sürekli yapmaya çalışandır. Devrimciliği bir mücadele biçimine, yaşam ve çalışma tarzına çevirendir.

 

Düşünceleri, duyguları, düşleri temiz olanlar…

Devrimcilerin özgürlüğe ve kurtuluşa ait olan düşünceleri kadar halka ve yoldaşlarına ait içten samimi güçlü bağlılık duyguları ve geleceğe ait gerçekleştirmek istedikleri düşleri vardır. Devrimciler, düşünceleri kadar duyguları, duyguları kadar düşleri temiz olanlardır. Kölece düşüncelerden, bencilce duygulardan, özgürlüğe ait olmayan alışkanlıklardan sürekli ve sistemli olarak kendini temizleyip arındırandır. Kendine güvenle baktığı kadar halkına, yoldaşlarına ve geleceğe de inançla bakabilendir. Yoldaşça yardım ve dayanışma, kardeşçe paylaşım içinde bulunan, güçlü istek duygularıyla, geleceği özgüvenle hazırlayandır. Devrimciler en nitelikli gelişkin eğitimin, kalıcı süreğen gelişimin sınıf mücadelesinin görevleri içinde örgütle beraber olabileceğini bilendir.  Bireysel eğitimin ihtiyacından ve önemine olan kavrayışından bir an olsun bile vazgeçmeden bir dakikasını bile verimsiz ve boşa harcamadan devrim bilimiyle profesyonelce ilişkilenen, bunu kendi kişiliğiyle bütünleştirendir.

Okumayan, araştırıp-incelemeyen, düşünüp-yoğunlaşmayan, zamanını ve yaşamını disiplinli bir şekilde devrimci görevlerin ihtiyacı için organize edemeyen sürecin gerisinde kalmaya mahkumdur. Devrimcilik, düzenli, disiplinli ve örgütlü bir mücadeledir. Devrimciler herhangi sıradan bir davanın ve önemsiz ve değersiz bir amacın insanı değildir. Onların davasındaki onur ve düşüncesinde taşıdığı soyluluk hiçbir inancın ve düşüncenin sahip olamayacağı kadar üstünlükle doludur. Hiçbir dinsel-mezhepsel-düşünsel-toplumsal gücün haklılığı ve adilliği proleter devrim davası kadar  büyük ve değerli değildir. Sınıfsız-sömürüsüz-sınırsız bir yaşamın düşüncesi doğanın ve toplumun en gelişkin düşünce mertebesindedir.   

Emekçiler ve tüm ezilenler için kabul edilip yaşanılabilir özellikte özgür bir yaşam için mücadele edendir. O, mutluluk ve huzuru bu mücadele içinde elde eder. Saygı ve sevgiyi, devrime olan bağlılığı bu mücadele içinde yaratır. Devrimcilerin yaşam ilkesi harekettir. Durmak ölümle eş değerdir. Bu diyalektik yüklü ilke, devrimciliğin temel yasasıdır.

Devrimin ve onun örgütlenmesini büyük bir inançla savunan örgütün çıkarlarını her şeyin üstünde tutandır. Bu bilince sahip olunduğunda ne açlık ne yorgunluk ne düşmanın tankı-topu-silahı ne polisin copu, jandarmanın dipçiği ne de TOMA-Akrep ve panzerlerin iğrenç görüntüsü yürünecek yolun önünde engel olabilir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu