Manşet

“2 Eylül Direnişi’ni yaşatarak şehitlerimizi anıyoruz!”

’77 1 Mayıs’ında katledilen işçi ve emekçilerin yere dökülen kanı kurumamışken 2 Eylül’de yeni bir direniş daha yazıldı tarihin sayfalarına…

Adını aldığı ’77 1 Mayıs’ına öykünürcesine emekçi yoksul halkın tarifsiz direnişine bir halka olarak eklendi 1 Mayıs Mahallesi…

Dayanışmanın, kolektif ve örgütlü çalışmanın, omuz omuza faşist saldırılara karşı durmanın, bedeller ödeme pahasına var olmanın temelleri üzerinde yükseldi 1 Mayıs Mahallesi…

Büyük bir değer silsilesi yaratıldı kanı toprağa sızan devrimcilerin, komünistlerin ve halkın cesur ve fedakârca duruşuyla…

Anıları ve değerli hatıraları önünde saygıyla eğildiğimiz 2 Eylül 1977 direniş şehitlerini katledilişlerinin yıldönümünde bir kez daha anıyoruz.

Emekçi 1 Mayıs Mahallesi Halkı

Açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği, işsizliğin, güvencesiz çalışmanın, taşeronlaştırmanın tavan yaptığı ülkemizde işçi ve emekçilere, halka kölece bir yaşam ve azgın sömürü dayatılmaktadır.

Yozlaştırma ve her türlü halk düşmanı politikayla halkımız devrimci değerlerinden soyundurularak uyuşturucu, kumar ve çeteleşmeyle kirletilmek istenmektedir.

Bin bir emek ve bedeller pahasına kurulan emekçi mahallelere kentsel dönüşüm projeleriyle göz dikilirken, halka göç ve sürgün yaşamı dayatılmaktadır. Emekçi mahalleler her türlü yoksunluğun adresi olmaya devam etmektedir.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik geliştirilen baskı ve sindirme politikalarından 1 Mayıs Mahallesi de politik kimliğinden kaynaklı payına düşeni almaktadır.

Asimilasyon ve imha politikalarının hedefi yapılarak katledilen Kürt ulusu, Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi ve Ümraniye’de kıyımdan geçirilen Aleviler başta olmak çeşitli inanç ve milliyetlere mensup halkımız ırkçı, şovenist saldırılarla, linçlerle sindirilmeye, baskı altında tutulmaya çalışılmakta, ileri sürdükleri demokratik talepleri yok sayılmaktadır.

Saldırılar karşısında sesimizi yükseltmek, dayanışmamızı ve birliğimizi güçlendirmek, taleplerimiz doğrultusunda örgütlenmek tek çıkar yolumuzdur.

1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Festivali’ni sahiplenelim!

2 Eylül 1977 Direnişinde ölümsüzleşen şehitlerimizi görkemli bir şekilde anmak ve 2 Eylül ve Gezi direnişiyle yaratılan direnme geleneğini yaşatmak için 30-31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde “Yıkımlara ve Yozlaşmaya Karşı, 2 Eylül ve Gezi Ruhuyla Mücadeleyi Büyütelim” şiarıyla örgütlediğimiz 2 Eylül Festivali’ne tüm halkımızı katılmaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz.

Emekçi 1 Mayıs Mahallesini, devrimci demokrat, ilerici ve yurtseverleri; Partizan olarak 2 Eylül şehitlerini sahiplenmeye, hesap sormaya çağırıyoruz.

 

Tarih: 30-31 Ağustos-1 Eylül 2013

Yer: Deniz Gezmiş Parkı

 

1 Mayıs Mahallesi Partizan

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu