MakalelerPusula

Kitle çalışması siyasal ufkumuza derinlik kazandırır

Özgür Gelecek Sayı: 21

Devrimci faaliyetlerde dar grup çalışmasında ısrar etmek; kitle çalışmasına dair öngörülen hedefleri objektif olarak boşa çıkarmak anlamına gelir. Bu da, militanlarda üretme, yeniyi yakalama eyleminde zaaflı duruşlara sebebiyet verir. Çünkü kitle çalışması faaliyetçilerin siyasal ufkuna genişlik kazandırır. Kitle çalışması pratik mücadele demektir. Mücadelenin olduğu her yerde gelişme dinamikleri güçlüdür. Yeni kadroların, önderlerin mücadele içinde çıkacağı saptaması; bu pratik tecrübe üzerinde şekilleniyor. Aynı zamanda onlara güç veren, eskiye karşı mücadelede yeniye sarılmaya, bu uğurda bedel ödemeye iten de bu mücadelenin yaratmış olduğu etkidir.

Bu gerçek doğru bir tarzda kavranmadıkça, ne mücadele içinde ortaya çıkan güçlü kişiliklerin nedenleri doğru bir tarzda yakalanabilir ne de dar faaliyetin yaratmış olduğu siyasal ufuksuzluğun, feda ruhundaki geriliklerin nedenleri kavranabilir. Kitle çalışmasına yönelen, ezilenlerin farklı kesimlerinin sorunlarıyla yüzleşme çabası içine giren, çözüm için kafa yoran bir faaliyetçinin gelişip yetkinleşmemesi düşünülemez. Böylesi sıcak bir pratik yalnız inceleme ve araştırmayı tetiklemez, bir anlamda zorunlu kılar. Sınıf mücadelesinde yüksek sorumluluk duygusu, sorunların çözümüne çare arama, her koşulda görev bilinciyle hareket etmenin panzehiridir. Dolayısıyla sınıf savaşımının zor dönemleri bu niteliklere sahip militanların yaratılmasını emreder.

Ve “doğru kullanıldığında küçük güçler büyük sonuçlar getirebilir”, tarihsel tecrübe bu anlamda önemli ve değerlidir. Yeni sürecin gerçekliğini kavrayan, kitle çalışması, zorluklarla mücadele etme enerjisine sahip küçük kuvvetlerle de büyük tarihsel gelişmelerin yolu açılabilir. Burada temel sorun bu küçük kuvvetin görevlerini önceliklere uygun olarak planlanması ve tüm çalışmalarını geniş yığınları hedefleyen bir perspektifle ele almasıdır. Lenin yoldaşın “Devrimci bir örgütün gücü, onun ilişkilerinin sayısına bağlıdır” söylemi çalışmalarda her faaliyetçinin hedeflerine ilham kaynağı olmalıdır. Sınıf savaşımında kitleler nezdinde çağrıları anlamlı kılan da harekete geçen güçtür. Çağrıyı yapan gücün sınıf düşmanlarına karşı mücadelede sergilediği duruştur.

Kuşkusuz sınıf savaşımında tek tek bireylerin veya organların oynayacağı tarihsel rolü görmezden gelmiyoruz. Bilakis tarihsel rollerin kitle çalışmasıyla, büyük yığınlarla bağ kurma, onları harekete geçirme çabasıyla somutlaştığı gerçekliğine dikkat çekiyoruz. Bu anlamıyla her faaliyetçi kendi içinde tekrarı içeren, gelişme dinamiğini zayıflatan her türlü çalışmayı yadsır. Komite üyelerini geliştiren, kitle ilişkilerini güçlendiren, yarına dair umutlarını büyüten devrimci çabalarda yoğunlaşmaktır.

Keza kitle çalışmasına dair ortaya konulacak somut projelerin yolu da kitlelerle kurulacak sıkı bağlardan geçer. Dolayısıyla bu süreçte kitlelerle bağ kurmamızı sağlayacak araçlar üzerinde yoğunlaşmak; kitleleri harekete geçiren, onların üzerinde manevi otorite sağlayan pratiklerden öğrenmek oldukça önemlidir. Unutmamak gerekir ki; manevi güç, zorluklarla mücadelede itici bir kuvvettir. Yine kitleye dönük yürütülen dönemsel kampanyalarda, kitleye açık toplantılarda asgari düzeyde bir etki yaratmak için verilmeye çalışılan mesajların somutlanması, anlaşılır bir dille ifade edilmesi oldukça önemlidir. Bunun için de ön hazırlık çalışmalarına özen göstermek gerekir.

Çalışmalarımızda gözden kaçırmamamız gereken diğer önemli noktalardan biri de planlı çalışmadır. Kitle bağlarındaki zayıflık, faaliyetçi düzeyinde var olan nicel ve nitel yetersizlik, bu temelde bir hareketi daha bir gerekli kılıyor. Var olan güçleri dağınık ve etkisiz bir tarzda kullanmak yerine belli alanlarda daha bir yoğunlaşarak e ileri kitleler nezdinde hissedilir temelde mevziler yaratılmalıdır. Bu tarzda mevzilerin yaratılması, yeni hamleler için kadro ve militanlara güç verir. Moral ve motivasyon düzeyini yükseltir. Burada önemli olan böylesi durumlarda söz konusu alanlara çakılıp kalma tehlikesine düşmemektir. Bilakis genişleme ve özellikle propaganda ve ajitasyon araçlarını daha yaygın ve etkin bir tarzda kullanma perspektifi her daima canlı ve diri tutulmalıdır. Geniş yığınlar ancak böylesi bir düşünüş tarzıyla kucaklanarak harekete geçirilebilir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu