Manşet

Kaypakkayayı savunmak onurdur/Söyleşiler-Çorum(Yenilendi)

Kaypakkaya Günceldir!

Katledilişinin 39. yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı daima artan

bir sevgi ve özlem; andına olan bağlılık ve zafere olan sonsuz inancımızla yaşatıyoruz. Kaypakkaya yıllar geçtikçe fikirleri, düşünceleri eskimek şöyle dursun, doğruluğu sosyal pratiğin içinde her gün daha fazla ispatlanan bir önderdir. Katledildiği andan bugüne ülkemizde sınıf mücadelesinin geçirdiği süreçler bunun sayısız kanıtı ile doludur. Kaypakkaya egemenlerin tüm engellemelerine, burjuva-liberal aydınların buna paralel yok saymalarına karşılık çeşitli milliyet ve inançlardan emekçi halkımızın ilgisini her gün daha fazla çekmektedir! Bu durum Kaypakkaya’nın ülkemiz gerçekliğine dair yaptığı tespitlerin, yorumların ve ortaya koyduğu mücadele çizgisinin doğruluğunun, bilimselliğinin bir sonucudur. Kaypakkaya’nın ülkemizin yarı-sömürge, yarı-feodal yapısına, hâkim sınıfların emperyalistlerle kurduğu bağımlılık ilişkisine dair söyledikleri yaşanan her gelişmede bir kez daha açığa çıkmaktadır.

Egemenlerin sömürücü zorbalarla kurduğu ilişkinin niteliği esas olarak değişmemiştir. Keza benzer biçimde kendini dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiren TC devletinin faşist karakteri de değişmemiştir. Bu yapıya rengini veren Kemalizm de esas olarak Kaypakkaya’nın belirlediği özü korumaktadır. Özellikle bu bahis AKP hükümetiyle birlikte önemli bir tartışma konusu olmuştur/olmaktadır. “AKP faşizmi” tanımlaması etrafında yürüyen bu polemik, devlet gerçekliğinin Marksist analizinde yaşanan çarpıklığın bir ürünüdür. Kaypakkaya’nın rengi, siyasal programı ne olursa olsun, tüm düzen partilerinin kaçınılmaz olarak Kemalist olduğu tespiti güncelliğini korumaktadır.

Kürt ulusal hareketinin bugünkü gerçekliği, İbrahim yoldaşın, Kürt ulusal sorunu konusundaki analizinin çarpıcılığını, doğruluğunu gözler önüne sermektedir. “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Etme” ilkesini hiçbir şarta bağlı olmaksızın teslim eden Kaypakkaya Türk devletinin, Kürt ulusu üzerindeki çifte baskısına dikkat çekmiş, vakit kaybetmeden işe koyulmuştur. Faaliyetinde özellikle T. Kürdistanı’nı seçmiş, buraya yoğunlaşmıştır.

“Bozkırın en kuru yeri”nin burası olduğu tespiti, gelinen aşamada mücadelenin aldığı boyut itibariyle de ortaya çıkıştır. Kaypakkaya’nın; Türk devleti tarafından “İhtilalci komünizmin ülkemizdeki en tehlikeli temsilcisi” sayılmasının nedeni de güncelliğidir. Kaypakkaya’nın ardıllarının toplumsal pratiği kuşkusuz bu fobiyi büyütmektedir/büyütecektir. İbrahim yoldaşın; araştırma, inceleme yöntemi; teori-pratik tutarlılığı, devrimde zorun rolü konusundaki atılgan pratiği bizim için günceldir. İbrahim yoldaşın, yaşadığı toplumu en küçük hücresine kadar tanıma adına gösterdiği merak ve buradan hareketle yığınların örgütlenmesi- savaştırılmasına yönelik yaklaşımı bizim için günceldir. Kaypakkaya hiçbir zaman yok edilemeyecek, her zaman yüreğimizi ve bilincimizi ısıtacak ilham kaynağımızdır!

Kaypakkaya’yı savunmak onurdur/Söyleşiler-Çorum İçin Tıklayınız:

78’liler Kaypakkaya’yı anlatıyor:

*Kaypakkayayı ananlara işkence yapıyorlarsa biz buna varız!-http://www.youtube.com/watch?v=EeaU8cy8EqA&feature=g-upl

*Kaypakkaya güncelliğini koruyor-http://www.youtube.com/watch?v=4dHqt4zig4I&feature=g-upl

*Kaypakkaya bizim komünist önderimizdir-http://www.youtube.com/watch?v=uXRaNfxl9jM&feature=g-upl

Köylüler İbrahim’i anlatıyor:

*İbrahim ser verip rır vermeyen birisiydi-http://www.youtube.com/watch?v=YL7mmKfpUj4&feature=g-upl

*İbrahim faşistlere karsı dik duran bir insanıdı-http://www.youtube.com/watch?v=UhXOsEYuwUY&feature=g-upl

*İbrahim çalışkan bir öğrenciydi-http://www.youtube.com/watch?v=uhmJScsaHuI&feature=g-upl

Liseliler Kaypakkaya’yı anlatıyor:

*Kaypakkaya’nın mücadelesini büyüteceğiz-http://www.youtube.com/watch?v=f3Jup9EIKJM&feature=g-upl

*Kaypakkaya’nın mirasını sahiplenmek onurdur-http://www.youtube.com/watch?v=uCu0efGpX08&feature=g-upl

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu