Makaleler

Kampanyamız somut örgütlenme adımıdır!

İşçi sınıfına ve sorunlarına yabancılığımızın yüzümüze daha fazla çarptığı bugünlerde kendimizle yüzleşmek, hesaplaşarak ona doğru yürümek, adım atmak önemli bir gelişme olacaktır.

Devrimden çıkarı olanların en yığınsal kesimini oluşturan işçi ve emekçilerin mücadelemizde kapladıkları yer yok denecek kadar az, örgütlenmemiz ise sınırlıdır. Sınıfa yabancılığımız pratik uzaklaşmanın ötesinde işçi sınıfı ideolojisine yabancılaşmayı da geliştirmiş, ondan bahsetmeyi ihmal etmeden az şey yapmayı alışkanlık haline getiren mücadele pratiği saflarımızda yer edinmiştir. İşçi sınıfına yüzümüzü çevirmek, sınıfın siyasetini yaparak örgütlenmek mevcut pratiğimizden köklü bir kopuşu, hesaplaşmayı gerektirmektedir.

İşçi sınıfına yaklaşımımızı sorgulayan tartışmalar geliştirmek, kavramaya ve tanımaya yoğunlaşmak ilk adımlarımız olmalıdır. İşçi sınıfına yönelik çalışmalarımızın geçmişten günümüze yarattığı birikimi ve deneyimi açığa çıkarmak bilinç oluşturmayı sağlayacak, kendi mücadele deneyimlerimizi güncelle bağı içerisinde tartışmak bir kavrayışa yol açacaktır.

 

İleriye doğru adım atma cüretini gösterelim!

İşçi sınıfına yönelik çalışmalarımızın süreklileşmesi politik olarak onu kavrayışımızla mümkündür. Sınıfa yönelimimizi merkezi bir rotaya oturtmak sınıf bilincini ve kavrayışını geliştirmede, örgütlenmenin önünü açmada ana halkayı oluşturacaktır. Kesintili bir faaliyet, dönemsel yoğunlaşma amaçtan uzak, ciddiyetsiz ve başarısızlıklar zinciri olarak anılabilir.

Umut ve güven yaratmak sınıfa ısrarlı bir politik seslenişten, örgütlenmede yaratıcı olmaktan geçmektedir. Milyonlarca güvencesizin, ağır çalışma koşullarında sömürülenlerin, iş cinayetlerinde katledilenlerin, işsiz ve geleceksizlerin yaşamının parçası olmak, onlara bilinç ve umut taşımak bizlerin asli görevleri arasında durmaktadır.

Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalar, asgari ücret kampanyası sınıfın ve geniş emekçi yığınlarının sorunlarına ilgi gösterme ve gündemlerine paralel somut çalışmalar sürdürme bakımından önemsenmelidir. Temel maksadı burjuva feodal düzenin saldırı politikaları karşısında geniş işçi ve emekçi yığınları bilinçlendirmek ve örgütlemektir.

Aynı zamanda sınıf mücadelesini işçi ve emekçi kitlelerin sorunlarının dışında gören ve saldırılar karşısında işçi ve emekçilerin yanında mevzilenmemiş güçlerimizi sınıfsal bir zemine çekme görevi de bu kampanyaların bir yanını oluşturacaktır. 

Bu yaklaşımla tartışmaya, bilinçlenmeye ve sınıfa yönelik görevlerimizi daha fazla ihmal etmeden ileriye doğru adımlar atma cüretini gösterelim!

 

İstanbul’dan bir ÖG okuru

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu