Güncel

‘Irkçı ve Ayrımcı Politikalara Son, Herkese Eşit Haklar’ Kampanyasına Destek Ver!

BASINA ve KAMUOYUNA

Kapitalizmin krizi ile birlikte tırmanışa geçen ırkçı politika ve uygulamaları bugün göçmenleri ciddi tehdit etmektedir. Avrupa’nın değişik ülkelerinde yüzlerce ırkçı saldırılar olurken, bunların en önemlisi Norveç’teki katliam ve Almanya’da ki Alman İstihbarat Örgütü ile bağlantılı olan, Neo-Nazi hücresidir.

2001 yıllarından itibaren çıkarılan gerici yasalarla birlikte işsizliğin kaynağı göçmenler gösterilerek ırkçı politikalar devlet politikaları haline geldi. Uygulamalar ve sonrası dönemde çıkarılan birçok yasanın hedefinde yine göçmenler oldu.

Bu ırkçı ve ayrımcı politika ve uygulamalar hala son hızıyla devam etmektedir. İsviçre ırkçı politika ve uygulamalar bakımından her dönem BM, AP ve değişik İnsan hakları kurumlarından sürekli uyarı alan bir ülkedir. Özellikle 2006’dan başlayarak bugüne kadar başını SVP’nin çektiği inisiyatiflerle göçmen karşıtı ırkçı yasaları parlamentodan geçirerek göçmenleri sürekli hedef almaktadır. Açık ırkçı argümanlarla politika yapan SVP’nin bu faaliyetlerine ve politikalarına karşı herhangi ciddi bir muhalefetin olmayışı bu saldırıların da tırmanmasına zemin hazırlamaktadır. SP ve benzeri partiler kısık sesle itiraz etmeleri esas olarak dolaylı da olsa bu politikaların da parçası olmak anlamına gelmektedir. Nihayetinde hükümette olmanın getirdiği ‘zor unluklarla’ yasallaşan bu ırkçı saldırıların uygulanmasında rol oynamaktadır.

İsviçre’de son olarak 17 Haziran’da yine başını SVP’nin çektiği inisiyatifin referanduma götürdüğü bir yasanın geçmesi göçmenleri bekleyen tehlikelerin boyutunu anlatmaya fazlasıyla yetmektedir. Daha öncesinden suç işleyen göçmeni sınır dışı etme, bir ailede suç işlendiğinde tüm ailenin sınır dışı edilmesi, Uluslar arası sözleşmelere imza atmış bir ülke olarak iltica hakkını koruması gerekirken, bu hakları yok eden uygulamalar ve daha birçok örnekte olduğu gibi bugün de yine göçmenler hedefte durmaktadır. Son olarak da siyasi sığınma talebinde bulunan bir politik mülteci geldiği ülkenin aleyhine faaliyet yürütmesi yasaklanıyor. Yine en temel insan hakkı olan iltica hakkına yönelik insan haklarını ihlal eden yasalarla uluslar arası hukuku hiçe saymaktadır. İnsanlık dışı uygulamalardan bir olan ve Nazi dönemini anımsatan Toplama kamplarına yerleştirmeye çalışan İsviçre suç işlemektedir.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, İsviçre’de ciddi bir muhalefetin gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Göçmenlere yönelik bu saldırılara, politikalara karşı, ırkçılığa, faşizme karşıyım diyenlerin birleşik bir tepki koymaya acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bakımdan Irkçılığa karşı bir mücadeleyi hak alıcı bir kampanya ile birleştirmenin önemini ifade etmeliyiz. Protestoculuktan çıkarak, gasp edilmiş temel haklarımızı geri almanın mücadelesini ancak ortak, birleşik bir mücadele ile olabileceğini düşünüyoruz.

Bu anlayışla 7 Eylül 2012 tarihinde başlatıp 10 Kasım tarihinde bitirmeyi amaçlayacağımız bir kampanya ile bu saldırılara karşı hak alıcı bir çalışmayı başlatacağız. Şiarını ‘Irkçı ve Ayrımcı Politikalara Son, Herkese Eşit Haklar!’ olarak belirlediğimiz kampanyada temel argümanımız ve değiştirilmesini istediğimiz yasa “Suç işlenilmesi dâhilinde sınır dışı edilme yasasının geri çekilmesi” olarak belirledik. İmza kampanyası ile bu talebimizi somutlarken değişik araçlarla kampanyayı besleyeceğiz. Aynı zamanda parlamenter, yazar, sendikacı vb tanınmışlarında bu sürece katılmasını önemsiyoruz.

Bu anlamda ırkçılığa karşı sesimizi yükseltmek, gasp edilen haklarımızın geri almak ve halkların kardeşliğini pekiştirmek için; Bu kampanyaya katılmanızı, destek vermenizi, sesimize ses katmanızı bekliyoruz.

İGİF – İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu

İTİF – İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu

İDHF – İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu

FEKAR – İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu