Emek

Hava iş kolunda grev yasağına DDSB’den tepki

H. Merkezi: Son günlerde gündeme gelen hava iş kolunda grev yasağına karşı Hava-İş Sendikası bu yasağa karşı sokağa çıkmış ve kitlesel eylemler örgütlemişti. Bu yasağa bir tepki de hava iş kolunda mücadele yürüten emekçilere destek veren Devrimci Demokratik Sendikal Birlik’ten (DDSB) geldi.

Bugün yazılı bir açıklama yapan DDSB, “Bizler Devrimci Demokratik Sendikal Birlik olarak, sistemin işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve grev hakkına yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıyı tüm işçi sınıfına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Tüm tehdit ve baskılara rağmen ve işten atma haberlerine karşın kararlı şekilde, sendikasıyla beraber hareket eden ve mücadelesini hizmetten gelen gücüyle birleştirerek ülke genelinde sesini duyuran etkili bir eylem gerçekleştiren ve AKP hükümetinin foyasını açığa seren Hava İş üyelerini kutluyoruz” dedi.

Açıklamanın tamamını yayınlıyoruz:

 

Havacılık işkolunda grev yasağına karşı mücadeleye!

30.05.2012

Sistemin AKP hükümeti marifetiyle işçi sınıfına ve emekçilere yönelik saldırganlığının ve aymazlığının arttığı bir dönemde son güncel örnek havacılık işkoluna grev yasağı getirilmesi oldu. Torba kanun teklifinin içinde, normal yasama prosedürlerini dahi işletmeden, korsan taksiler üzerine kanun teklifinin yanına iliştirilerek çıkarılmaya çalışılan grev yasağı AKP hükümetinin ve sözcülüğünü yaptığı hakim sınıfların gerçek yüzünü açığa çıkarmaktadır.

THY’nın özel bir şirket haline getirilmesi, aşırı kar odaklı çıkarcı, yiğici/yağmacı bir yönetimin başında olması, THY çalışanlarını kazanılmış haklarına ve örgütlü duruşlarına tahammülsüzlük geldiğimiz aşamada cunta dönemlerinde dahi görülmeyen yeni yasakçı bir tutumu karşımıza çıkarmıştır.

17 aydır sürüncemeye sokulan toplu sözleşme sürecinde kötü niyetli şekilde masadan kaçmaya çalışan THY yönetimi grev aşamasına gelinmesi üzerine hükümetle yakınlığını kullanarak “kurnaz” bir hamleyle işçilerin grev hakkını gasp etmeye kalkmaktadır. Bu yalnızca grev hakkına dönük değildir, işçilerin ve emekçilerin sendikal örgütlenme özgürlüğüne de bir saldırıdır.

Bununla beraber meselenin bir diğer boyutu ise THY yönetiminin Hava İş Sendikasına olan düşmanlığıdır. Muhalif, demokratik ve mücadeleci bir çizgisi olan Hava İş Sendikasının özellikle Türk İş içinde Sendikal Güçbirliği Platformu içindeki aktif ve olumlu duruşu sistemi rahatsız etmektedir. Sistemin yandaş sendika oluşturma, bunu gerçekleştiremeyince ise sendika yönetimini değiştirme amaçlı tüm çaba ve müdahalelerini sendikanın boşa çıkarması üzerine bu sefer işçilerin temel hakkı olan ve havacılık sektöründe oldukça büyük etkisi olan grev hakkı gasp edilmeye kalkılmaktadır. Bunun ne 12 Eylül ürünü TC anayasası ile ne de uluslar arası normlarla bağdaşmaktadır. Tam bir aymazlık ve düşmanlık örneğidir.

Bizler Devrimci Demokratik Sendikal Birlik olarak, sistemin işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve grev hakkına yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıyı tüm işçi sınıfına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Tüm tehdit ve baskılara rağmen ve işten atma haberlerine karşın kararlı şekilde, sendikasıyla beraber hareket eden ve mücadelesini hizmetten gelen gücüyle birleştirerek ülke genelinde sesini duyuran etkili bir eylem gerçekleştiren ve AKP hükümetinin foyasını açığa seren Hava İş üyelerini kutluyoruz.

Tüm emekten yana güçleri, devrimci demokratik kamuoyunu bu pervasız saldırı karşısında Hava İş ile dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

 

Birlik-Mücadele-Zafer!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Hava İş yalnız değildir!

 

DEVRİMCİ DEMOKRATİK SENDİKAL BİRLİK

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu