Makaleler

Hastalıklarımızdan arınalım!

Mao yoldaş neden bir devrimci parti olmalıdır sorusuna verdiği cevapta şunları söyler… “Kapitalizm ve emperyalizm çağında Komünist Partisi gibi devrimci bir partiye ihtiyaç vardır. Böyle bir parti olmadan halkın düşmanlarının zulmünü yok etmesi mümkün değildir. Biz komünistiz düşmanı alt etmede halka önderlik etmek isteriz dolayısıyla saflarımızı düzenli tutmalı, uygun adım yürümeli birliklerimizi seçkin birliklerden silahlarımızı iyi silahlardan oluşturmalıyız. Bu koşullar sağlanmadan düşman yenilgiye uğratılamaz.

Peki safları düzenli tutmayı, uygun adım yürümeyi, seçkin birlikler kurup silahlarımızı iyi silahlardan oluşturmayı nasıl başaracağız bu konuda neler yapılmalıdır. Önümüzdeki engeller nelerdir? Şüphesiz bu sorulara yanıt ararken devrim mücadelesinde başarıya ulaşmanın ilk koşullarından biri olan partisini devrim stratejisini doğru devrim stratejisinin doğruluğu bile devrim mücadelesini başarıya ulaşmasında bir başına yeterli değildir. Başarıya ulaşsa de gerekmektedir. Biz bu gün bu konu üzerinde durmak doğru bir çalışma tarzının önemi ve bununla bağlantılı olarak doğru bir çalışma tarzı izlenmesinin önündeki engellerden bir kaçına değinmek istiyoruz. Ama önce çalışma tarzı nedir sorusunu cevabını irdelemekte fayda var.

Çalışma tarzını, önümüzde koyduğumuz ya da konulan bir işi görevi yerine getirmek için yapacağınız ön hazırlıktan- buna olayı ya da olguyu tanıma safhasıda dahil- sonuçlandırılmasına kadar ki süreci ele alışımız olarak ifade edebilirsiniz. Bu süreçte doğru bir incelemeyle birlikte geliştirilen çalışma tarzı yoksa o işin başarıya ulaşması tamamen tesadüflere bırakılmış demektir ki bu tarz bizim tarzımız olmamalı fark edilmelidir. Bu noktada bu tarz terk edilmelidir evet ama nasıl, alternatifiz gereken zaaflarımız nelerdir…? Gibi yeni sorularla karşılarız cevapları bilindik, alt etmesi zor ama bilinçli bir çabayla alt edilmesi mümkün olan zaaflar

Öznelci tutum bu bilindik zaaflarımızdan biridir. Mao yoldaş özneciliği parti ruhun saflaşıp sağlamlaşması ve zafere ulaşabilmesi alt edilmesi gereken zorlu bir düşman olarak ifadelendirilmiştir. Öznelci tutuma sahip olan kimse gerçeği olgularda aramaz.(Olgu; Bir takım olayların dayandığı sebebe veya bu sebeplerin yarattığı sonuç demektir.) sorunu olayı ya da olguyu sistemli ve ayrıntılı bir şekilde incelemez. Görünen ona yeterli gelir ona öyle geliyorsa öyledir. Maddi bir temellendirme yapamasa da ben böyle düşünüyorum sözü en önemli savunma silahıdır. Olayların tek ya da birkaç yarını öne çıkarıp parça bütün ilişkisini doğru kuramaz. Bu tutuma en iyi örneklerden biri beklide çalışmalarını somutluktan uzak günün ihtiyaçları doğrultusunda değil amaçsızca sınıf inceleme yapmış olmak için yapanlardır. Oysa biz biliyoruz ki günün ihtiyaçlarına cevap olmayan incelemeler işlevsizdir.

 Pratikte yaşam bulma, sınanma imkânı bulamayıp “yararsız” teoriler olarak kalır. Bilgi teorisi bize, pratik-teori ve tekrar pratik yani insanın üretim faaliyeti içinde elde ettiği bilgiyi sentezleyip yeniden yaşama ya da pratiğe sunarak sürekli geliştirmemizi söylemektedir. Bu gün sınıf mücadelesi yürüten devrimciler için sanmalın ayaklarının birinin olmaması gerek. Bilginin eksik ve tek yanlı olması demektir. Sadece kendi pratiklerinden çıkan sonuçla yetinip hareket edenlerin yolu dar pratikçiliğe, sadece teorik çalışma yapanların yolu ise dogmatizme çıkar ki her ikisi de başarısızlığa götüren yanlış bir çalışma tarzıdır. Ancak devrimci teori ve pratiğin birliği ilkesi yaşama geçirildiğinde teori ve pratik bir gün haline gelebilir ve öznelci tutuma karşı elimizde iyi bir silaha dönüşebilir.

Yine doğru bir çalışma tarzını MLM bir tutuma sahip olmadan kazanamayız. MLM tutuma ya da düşünce tarzına sahip olmak bilimsel olmayı gerektirir. Faaliyet yürüttüğümüz alanı, genişletirsek bölge ya da ülkeyi bile ele alsak buranın dönünü ve bugünkü koşullarını incelemek tahlile tabi tutup senteze vardırmak somut durumu bilmek için gereklidir. Somut durumdan hareket edip bu doğrultusuda faaliyet yürütüp çözüm üretme yoluna gitmek doğru bir çalışma tarzı izlenmesi için yapılması gerekenlerdendir. Mao yoldaş,”somut durumu bilmeden siyasette ustalaşamayız. Siyasetle ustalaşmadan dünyayı değiştiremeyiz.

Değişim aynı zamanda hareket demektir. Duralamaksa şairinin dediği gibi “hayatın yaraları” bizi durursak yaşamın yanları her geçen gün daha da artıp derinleşecek. Renkleriyle soluklaşacak. Öyleyse doğru çalışma tarzını güne hakim kılmak için asla durmamalıyız. Sistemin hücrelerimize dek işlediği hastalıkları atmak zorundayız. Okumayı araştırma ve inceleme yapmayı hatta düşünme ve sorgulamayı yeniden öğrenmeliyiz. Baştan ayağa yenilenmek için eski ve köhne olanın yerine yeniyi bilimsel olanı koymak için oldukça sancılı ve zorlu süreçten kararlı bir yürüyüşle başarıyla çıkabilir doğru çalışma tarzını yaşama hakim kılabiliriz. Başta da söylediğimiz gibi bu en başta doğru bir devrim staretijisini başarıya ulaştırmak için gereklidir.

 

*Bu yazıda Mao Zedung Seçme Yazılar III: cildinden yararlanılmıştır. Kaynak Yayınları

 

(Bir okur)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu