Emek

Güç Birliğinden Kıdem Tazminatı Açıklaması!

Sendikal Güç Birliği Platformu, AKP’nin kıdem tazminatlarını gasp etmeye yönelik politikalarına yayımladığı bir basın açıklaması ile tepki gösterdi

Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü ve TÜMTİS Genel Başkanık Kenan Öztürk tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kıdem Tazminatı Hakkımıza Dokundurtmayacağız

Kıdem tazminatına yönelik tartışmalar hükümetin son günlerde kıdem tazminatı üzerinde yapmak istediği değişikliklerin basında yer almasıyla yeniden gündeme getirildi. Yapılacak değişikliklere ilişkin basın ve medya organlarında yer alan içerik tartışmalarıyla öncesinden nabız yoklama şeklinde tepkiler ölçülmeye çalışılıyor.

AKP Hükümeti “ustalık dönemi” dediği son döneminde işçi, memur, esnaf, kısacası tüm emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik dizginsiz bir saldırı başlattı. Havacılık işlerine grev yasağı getiren, demokratik protesto hakkını kullanan 305 işçiyi işten çıkaran hükümet, borsa çalışanlarına grev yasağı getirmeye çalışmak, yetki belgesi vermeyerek fiilen toplu sözleşmelerin yapılmasını engellemekle de yetinmiyor. Şimdi de Kıdem Tazminatı hakkını gasp etmeye hazırlanıyor. On yılların kazanımını, “kıdem tazminatı hakkından az sayıda işçi yararlanıyor, yeni düzenlemeyle herkesin yararlanmasını sağlayacağız” yanılsamasıyla yok etmeye çalışıyor.

Hükümetin iddiasının aksine kayıt altındaki her işçi kıdem tazminatı hakkından yararlanmaktadır. Kayıtsız işçi çalıştırılmasını önlemekle mükellef olan hükümet bu konuda bir adım atma yerine işverenlere ve devlete yeni kaynak yaratmak için böylesi bir düzenlemeye gitmek istediğini itiraf etmelidir. Düzenlemeyle işsizlik sigortası fonunda ve kıdem tazminatı fonunda birikecek trilyonlarca liranın % 40’ını hazine fonlarına aktarmayı planladığını gizlemeye çalışmaktadır.

Hazırladığı yasa taslağı ile kıdem tazminatı hakkını yarıdan fazla budamak isteyen hükümet, her bir yılın karşılığında 30 günlük brüt ücret tutarı olan kıdem tazminatını 14 günlük ücrete düşürmek istemektedir. Hükümet, işçilere iş güvencesi de sağlayan kıdem tazminatı hakkını budamakla, işçi çıkarma konusunda işverenler için adeta dikensiz gül bahçesi yaratmaktadır. Üstelik bununla da yetinmemekte, işsizlik sigortasında işveren payını % 1,5’a düşürmektedir. Kıdem tazminatı ve işsizlik sigortasındaki bu değişiklikle, işverenlere işçi başına % 53 oranında indirim sağlanmakta, her ay işçinin cebindeki 100 liranın 53 lirası işçiden alınıp işverene verilmektedir. Getirilmek istenen düzenleme ile fondan 15 yıl sonra parasını alabilecek asgari ücretli bir işçinin uğradığı zarar en az 7.500 lira olacaktır. Ücreti daha yüksek olan işçilerin uğradığı zarar ise çok daha fazla olacaktır.

15 yıl ve en az 3600 prim günlük koşullar koymayı planlayan hükümet, mezarda emeklilikten sonra şimdi de mezarda kıdem tazminatı getirmeye çalışmaktadır. Tek amacı işverenlere ve devlete yeni kaynak yaratmak, işçinin cebinden alıp işverene vermek olan bu düzenlemeyi yalanlarla yutturmak mümkün değildir.

Kıdem tazminatı konusunda yapılması planlanan değişiklikle işçilerin en önemli haklarından birin ciddi oranda budanmak istenmektedir. Kıdem tazminatı konusunda herkesin yararlanacağı bir sistem getirmek istediğini söyleyen hükümet, bu iddiasında samimi ise işçilerin mevcut haklarını geliştirmeli, sendikal sebeple işçi çıkarılmasının önüne geçmeli, grev yasaklarını kaldırmalı, işten çıkardığı işçileri işe geri almalı ve toplu sözleşme hakkını fiilen işlemez hale getirmekten vazgeçmelidir.

Mevcut haklardan herkesin yararlanabilmesinin yolu, kayıt dışılığın önlenmesinden, işçilerin sendikalaşma hakkının güvenceye alınmasından ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasından geçmektedir. Çalışma hayatında yapılan ve işçilerin ellerindeki mevcut hakları bir bir ortadan kaldırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, işçilere kölelik koşullarını dayatırken işverenlere ve uluslar arası sermayeye ucuz işgücü vaat etmektedir.

Sendikal Güç Birliği Platformu olarak, kıdem tazminatı hakkının gaspına yönelik hiçbir girişimi asla kabul etmeyeceğiz. İşçilerin mevcut haklarına dokunulmasına müsaade etmeyeceğimizi, işçilerin bedeller ödeyerek kazandığı haklar konusunda pazarlık yapmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Başta konfederasyonumuz TÜRK-İŞ olmak üzere, konfederasyon ayrımı gözetmeksizin tüm emek örgütlerini birleşerek kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı ortak tavır almaya çağırıyoruz. SGBP kıdem tazminatına yönelecek her türlü saldırıyı bertaraf etmek için bütün gücüyle mücadele edecektir.

BASIN-İŞ, BELEDİYE-İŞ, DERİ-İŞ, HAVA-İŞ, KRİSTAL-İŞ, PETROL-İŞ, TEK GIDA-İŞ, TEZ KOOP-İŞ, TÜMTİS, TGS

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu