Makaleler

Genel hatlarıyla 1 Mayıs’a doğru çalışmalarımız

1 Mayıs hazırlıklarının başladığı bu dönemde gündemin yoğunluğu ve sıcaklığı etkili ve kitlesel bir 1 Mayıs için bize önemli imkanlar sunmaktadır.

* Sınıfın ekonomik demokratik mücadelesinin ivmesinin arttığı bir dönemdeyiz. Bu mücadele içinde bilhassa metal işçilerinin grevi sınıf mücadelesinin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Türk Metal’in saat başına 50 kuruş zamla işçilere danışmadan imzaladığı ihanet belgesini yırtmak, işçilerin krizin faturasını ödemeyeceği ilan etmek ve hakların mücadeleyle alınacağını göstermek için yıllar sonra greve çıkan metal işçilerine güçlü bir destek sunmamız gereklidir.

* Bununla beraber 3 Nisan’da Ankara’da güvencesiz çalışmaya ve geleceksizliğe karşı farklı konfederasyonlardan ilerici-demokrat sendikaların ortak düzenleyeceği miting hem 1 Mayıs öncesinde sınıfın sesini yükseltmesini sağlayacaktır hem de 3 Nisan eylemi ve Deri-İş Sendikasının DESA karşıtı kampanyasında olduğu gibi DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı çok sayıda sendikanın merkezi olarak bir araya gelip direnişleri sahiplenmek, güvencesiz ve kuraldışı çalışmaya karşı mücadeleyi geliştirmek için eylem birliği yapmaları nedeniyle oldukça değerlidir ve bu sendikalarda faaliyet gösteren devrimci demokrat sendikacıların yoğun emeği ile hayat bulmaktadır.

* Bir diğer mücadele alanı ise son zamanlarda kamuoyunun ilgisinin azaldığı Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubelerinde Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş’in saldırılarına karşı devrimci demokrat işçilerin yoğun emekleriyle verilen mücadeledir. Hizmet İş aracılığıyla işverenin bu saldırıyı bu sene içinde gerçekleştireceği tahmin edildiği halde Belediye-İş içinde genel merkezin muhalefete karşı baskıcı tutumu ve muhalefetin kendi içinde yaşadığı ihanetler sonucunda bu saldırı öncesine alınmıştır. Saldırının ağır bir etkisi olsa da büyük oranda durdurulmasında ve Hizmet-İş’e baskıyla gidenlerin geri gelmeye başlamasında gece gündüz emek veren devrimci-demokrat işçilerin büyük payı vardır. Mevcut sorunun bu derecede ağırlaşmasının esas sebebi sendika içinde muhalefete söz hakkı tanımayan, çeşitli baskı yöntemlerine başvurup tasfiye etmeyi amaçlayan genel merkezdir. Genel merkeze rağmen sendikasını savunan ise işçilerdir. Bizler DDSB’liler olarak etkili olduğumuz şubelerde saldırılara şu ana kadar başarıyla karşı durup geçişlere engel oluşturabilmekte ve diğer şubelerde geriye dönüşler için yoğun çaba harcamaktayız.

* İşçi sınıfı içinde çalışmalarımızı kendisini yalnızca sınıfın ekonomik-demokratik talep ve mücadeleleriyle sınırlandırmamalıdır. Sınıf bilincini geliştirmek için mevcut sisteme karşı bütünlüklü bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bunun bir yanı Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da gelişen halkların yoksulluğa ve baskıya karşı geliştirdiği isyan hareketleridir. Tunus ve Mısır’dan sonra Yemen’de de yönetimin değişmesini sağlayan, Suriye’de kapsamlı reformları ilan ettiren bu harekete emperyalizmin müdahalesini Bahreyn’le beraber esas olarak Libya’da görmekteyiz. Libya’da petrolü kaybetmemek adına halkın üzerine bomba yağdıran emperyalizme karşı çıkmak ve saldırıya en büyük desteği veren ve İzmir’i komuta merkezi haline getiren devleti protesto etmek sınıf içindeki çalışmalarımızda ihmal etmememiz gereken bir konudur.

* 1 Mayıs çalışmalarımızda seçimlerinde yaklaşmasıyla beraber daha yoğun ve iç içe işlememiz gereken bir diğer konu da sınıf içinde ve saflarımızda şovenizme, milliyetçiliğe ve Kemalizm’den etkilenmelere karşı mücadeleyi geliştirmektir. Bunun en somut yansıması Kürt Ulusal Hareketi’ne ve Kürt ulusunun haklı-demokratik taleplerine yaklaşım meselesidir. Sınıf bilinçli olmanın en temel şartı her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı çıkmak ve tüm demokratik talep ve mücadeleleri sahiplenmektir. Ülkemizde de sistemi sarsan mücadelesiyle sınıfın en büyük dostu Kürt ulusal mücadelesidir. Ölüm kuyularına, operasyonlara, siyasal baskılara karşı çıkan, anadilde eğitim talebinde bulunan ulusal mücadele ile sınıfsal mücadele ve talepleri birlikte haykırmak başarıya ulaşmamız açısından vazgeçilemez bir öneme sahiptir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu