Güncel

Bir gazetenin gücü nereden gelir?

Bu soruya herkes, her yayın organı/gazete farklı bir cevap verecektir. Doğal olan bu durum, her gazetenin kuruluş amacındaki/misyonundaki farklılıktan kaynaklanır. Bizimki gibi işçi ve emekçilerin, ezilen yığınların sömürü düzenine karşı verdiği mücadelede saf tutmuş bir gazetenin vereceği cevap ile kurulu düzenin devamını sağlamak adına egemen sınıflardan beslenen yayın organlarının vereceği yanıt elbette farklı olacaktır. Zira, ortada sınıfsal bir karşıtlık söz konusudur.

Gazetemiz Özgür Gelecek, yayın hayatına başladığı günden bu yana kendini sınıflar mücadelesinin önemli bir bileşeni olarak görmekte ve buna uygun bir yayın politikasını yaşama geçirme uğraşındadır. Gazetemiz, işçi sınıfının, köylülerin, emekçilerin, ezilen Kürt ulusu ve diğer milliyetlerin; inancı yok sayılan, asimile edilmek istenen Alevilerin ve diğer inançlardan halkımızın; düzenin baskı ve sömürüsüne katmerli bir şekilde hedef olan emekçi kadınların, eşcinsellerin, trans bireylerin sesidir.

Verdikleri demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Gazetemiz ezilen yığınların kurtuluş mücadelesine basın-yayın alanında güç vermekte, bu savaşımdan beslenen ve ona katkı sunan, yön gösteren, aydınlatan bir işlev görmektedir. Özcesi Özgür Gelecek, kitlelerin bir mücadele kürsüsüdür; birlikte üzülüp, sevindiğimiz ve düşmana karşı birlikte “kafa” tuttuğumuz bir mevzi.

2012 yılının bu son sayısında gazetemizin bu amaç/misyon ekseninde yürüttüğü faaliyete ve genel duruma bir göz atmak gelecek açısından yararlı olacaktır. 2012 Ocak ayında şehitlere atfen düzenlenen bir geceyle başlatılan 40. yıl kampanyasının gazetemizin son bir yılına damgasını vurduğunu söylemek mümkün.

Bu süreç birçok açıdan bize değerli deneyimler sundu, önemli bir birikim sağladı. Uzunca bir süredir gazetemize yönelik sahiplenmenin artırılması, okur-gazete ilişkinin geliştirilmesi, kitlemizle ve geniş halk kesimleriyle daha sıkı bağların kurulması etrafında yürüyen ve güncellenen bir tartışmamız vardı.

Bu yanıyla kampanya, okurlarımızın gazetemize daha fazla ilgi gösterdiği, haber-yazı ve yorumlarıyla beslediği, daha geniş kesimlere ulaşmamızı sağladığı bir süreç oldu. 8 Mart’tan 21 Mart’a, 1 Mayıs’tan 18 Mayıs ve Dersim Festivali’ne ve son olarak “Umudu Tohumca Büyütüyoruz” şölenine kadar gazetemizin, kitlemiz açısından önemli bir ilgi kaynağı olduğunu söylemek mümkün. Değişik il ve alanlardaki okurlarımız/yoldaşlarımızın yürüttüğü faaliyeti, eylem ve etkinlikleri gazetemize taşımada önemli bir performans sergilediğine tanık oldu.

Kuşkusuz bunun en görünür olduğu alan ise günlük haber sitemizdi. Sitemizin tüm süreç boyunca okurlarımız tarafından sahiplenilmesi ve beslenmesinde ciddi bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sitemize dönük devlet kaynaklı olduğu son derece açık olan saldırılar da bunun bir kanıtı olmalı. Geç ilişkilendiğimiz bu alanda, geçen süre içinde önemli bir gelişim grafiği yakaladığımız bir gerçek.

Öte yandan yine kampanya ile birlikte başlattığımız okur toplantılarının da alanlardaki örgütlülüklerin gelişimine önemli katkıları olduğunu gördük. Hala devam eden bu toplantıların, okurlarımızın gazetemizi sahiplenmesinde olduğu kadar politik düzeyimizin yükselmesinde de rol oynadığı açık. Gazetemizin dağıtımını yapan okurlarımız/yoldaşlarımızla ve geniş okur kitlemizle düzenlediğimiz değerlendirme toplantılarının süreklilik kazanması büyük önem taşıyor.

Bununla birlikte gazetemizin daha geniş kesimlere ulaşması da hedeflerimiz arasında. Bu amaca, paralel biçimde, abonelik kampanyaları, gazetemizin ekonomik olarak daha fazla sahiplenilmesi gündemlerini de eklemek gerekir. Okurlarımızın gazetemizi daha eleştirel bir gözle incelemesi, haber ve yorum yazılarıyla beslemesi ihtiyaçlarımız arasında. Bu kapsamda yeniden gündemimize aldığımız doğal muhabirlik ve abone kampanyasının yaşama geçirilmesi gazetemizin yaşamın tüm alanlarından beslenmesi hedefi bağlamında önem taşıyor.

Toplarlarsak, okurlarımızın, kitlemizin –özellikle de sitemize- gazetemize daha fazla dikkat kesildiği bir süreci geride bıraktık. Ne ki daha yapacak çok işimiz var. Zira, sınıf mücadelesi tüm hızıyla yol almayı sürdürüyor. Geniş kitleler tarafından aranan, okunan ve sahiplenilen bir gazete istiyoruz.

Çünkü bir gazetenin gücü, hedef kitlesinin onu her bakımdan beslemesinden ve en önemlisi de sahip çıkmasından gelir!

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu