Gençlik

“Beşinci Köy Çalışmamız Sona Erdi”

Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz köy çalışmamızı, bundan önceki düzenlediğimiz köy çalışmalarımızdan çıkardığımız dersler ve birikimlerimizle –belirli noktalarda eksiklikleri olmasına rağmen- güncel ihtiyaçlarımıza uygun, faaliyet içersinde yaşadığımız sıkıntıları gündemleştirdiğimiz, katılan her yoldaşımızın birçok meselede farklı farklı dersler çıkardığı bir yaz çalışması olarak gerimizde bıraktık.

Yaklaşık olarak bir ayı bulan köy çalışmamız, aldığımız eğitim çalışmalarında, içerisinde bulunduğumuz emek sürecinde, ev yaşantısında, kadın sorununda ve benzeri konularda, kendi eksikliklerimizi görmemize vesile oldu. Aynı zamanda çeşitli zaaflarımıza müdahale etme ve aynı şekilde diğer katılan yoldaşlarımızın da eksikliklerini gözlemleme, bu eksikliklerini aşma konusunda birlikte hareket etme, köy çalışmamızdan aldığımız verimi katbekat arttıran bir yerde duruyor. Daha önceki köy çalışmalarında da uyguladığımız nöbetçilik ve çavuşluk sistemini, kurduğumuz komisyonları bu köy çalışmamızda da kullandık. Uyguladığımız bu yöntemleri son çalışmamızdan çıkardığımız derslerle de birlikte ele almaya çalışalım…

Nöbetçilik sistemi; Nöbetçilik sistemini kısaca tanımlarsak, gün içerisinde iki yoldaşımızın ev işlerinde sorumluluk almasıdır. Uyguladığımız nöbetçilik sistemi, daha çok kadınların ev emekçiliği konusundaki uğradıkları haksızlıkları (emeklerinin tamamen yok sayılması, hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünmesi vb.)  anlamamıza bu meseleyi içselleştirmemize katkı sağlamıştır. Ev işçiliğine olan yabancılığımızda, özellikle erkek yoldaşlarımızda kendisini gösteren bu yabancılık, içerisinde bulunduğumuz sınıf ve toplumun kültürel yapısının etkisinin olmadığı söylenemez. Yoldaşlar arasındaki yardımlaşmayı değerlendirmek için bakmamız gereken önemli yerlerden biri de ev işleri olarak karşımızda duruyor.  Bizim yaparken küçümsediğimiz, iş kıyafetlerini ve gündelik kıyafetlerimizi toplama, etrafı düzenleme; gazete, dergi, kitap gibi materyallerimizi bir arada tutma vb. birçok iş sadece iki kişinin üzerine kaldığında ne kadar zorlandığımızı çalışmaya katılanlar olarak gördük.

Ev işlerinde eksikliklerimizin en yoğun yaşandığı konu -elbette kadın sorunuyla birebir alakalı- ev emeğine yaklaşımımızdaki zaaflı tutumlar oldu…

Çavuşluk sistemi; Nöbetçilik sistemi dışında uyguladığımız başka bir yöntem ise çavuşluk sistemiydi. Uyguladığımız bu yöntemde ise bahçe işlerinden, ev işlerine; sabah kalkıp akşam yatmaya kadar birçok işten sorumlu olan daha çokta işlerimizi organize eden, yöneten bir pozisyonda oluyordu çavuş olan arkadaşımız. Bu sistemde en fazla karşılaştığımız sorunlar ise, işi daha çok bilen arkadaşlarımızın çavuşun inisiyatifini kırma, çavuşun ise bazı konularda müdahalesiz kalma ve ya yoldaşların alınması, kırılması kaygısıyla hareket ederek bir işin yapılmasını bir kişiden istemeyip, lafı ortaya atma şeklinde liberal yaklaşımlar sergilenmesiydi.  Bu sistem bizlere planlı programlı çalışmanın günü örgütleyerek iş yapmanın, dağınık bir şekilde yaptığımız işlere nazaran çok daha az yorulup, daha fazla iş çıkarmamıza yarıyordu.

Köy çalışmamızı daha örgütlü bir şekilde geçirmek için kullandığımız bir yöntem ise kurduğumuz komisyonlar oldu. Yayın komisyonu, kültür- sanat komisyonu ve kadın komisyonu olarak üç komisyon kurduğumuz köy çalışmamızda içerisinden geçtiğimiz süreçle de alakalı en fazla üzerinde durduğumuz komisyon kadın komisyonuydu.

Kadın komisyonumuzun görünür olmada geç kalmasına rağmen daha sonra yaptığı etkinlikler ve gün içerisindeki müdahaleleriyle, kadın sorunundaki eksikliklerimizi daha net gördük. Köy çalışmamızda net olarak gördüğümüz bir şey kadın sorununda ki geçtiğimiz sürece göre bir ilerleme olduğu ancak bu ilerlemenin yetersiz kaldığıydı. Çalışmamızda kadın sorununu tartışırken meseleyi sadece cinsiyetçi iş bölümünden tutuyor olmamız bu konudaki eksikliğimizin bir göstergesi olmuştu. Bunun nedeni ise daha çok erkek yoldaşlarımızda kendisini gösteren ataerkil bakış açısıydı. Kadınların inisiyatifleşeceği, daha fazla organize etme yönünün gelişebileceği, önderleşebileceği konusunda bir düşüncesinin olmayışı kadın yoldaşlarımızı eleştirirken sadece cinsiyetçi iş bölümünden eleştiri yapmaya itiyordu.

Belirli yönleriyle aktarımda bulunduğumuz beşinci köy çalışmamız ile ilgili daha kapsamlı değerlendirme ve deneyim aktarımı yazılarımız dergimizin yeni sayısında da paylaşacağız. (Bir YDG’li)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu