GüncelMakaleler

ANALİZ | Özgür Gelecek Kampanya Çalışmalarımızın Genel Bir Değerlendirmesi

Birçok alanımızda hangi politikalarla çalışmalarımızın ilerletilebileceği ve mevcut ilişkilerin nasıl daha etkili kullanılabileceğine yönelik yol haritamızı, yürüttüğümüz kolektif tartışmalarla beraber daha iyi ortaya koyabilmekteyiz.

Özgür Gelecek gazetesi olarak başlatılan ve çeşitli alan çalışmaları tarafından da sahiplenilerek yürütülen “Dayanışma yaşatır gerçekler özgürleştirir!” kampanyasının sonuna gelmiş olduk.

Kampanya çalışmalarımızın genel hatlarıyla bir değerlendirmesine geçmeden önce bu çalışmanın gerek özel gerekse de genel olarak nasıl bir gerçeklik içerisinde başlandığını ortaya koymak gerekmektedir. Bu ortaya koyuş, bizim kampanya çalışmalarımızı daha objektif olarak değerlendirmemiz için önemli bir yerde durmaktadır. Genel duruma baktığımızda, devrimci güçlerin kısmen de olsa geri çekildiği, itici halk gücünün görece zayıf olduğu ve pandemi koşullarının devrimci faaliyeti nispeten zorlaştırdığı bir dönemde gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Özel durumda ise uzun bir süredir tüm faaliyet alanlarımızı ortak kesen bir kampanya çalışmasının örgütlenmemiş olması, alan örgütlülüklerimizin kendi içerisindeki hareketliliğinin ve bu bağlamdaki kitle çalışmasının tek tek parçalarda kaldığı bir bütün örgüte mal olamadığı, bununla birlikte kitle çalışması noktasındaki hareketliliğimizin görece zayıf olduğu gibi bir durumumuz mevcuttu. Kampanya çalışmamız öncesi kampanya faaliyetlerimize yönelik yürüttüğümüz bu iki yönlü gerçekliğimiz ortaya konulmuştu. Doğal olarak hem kampanyamızın amaçlarını gerçekleştirme ve hem de mevcut durumda kampanyamız sırasında hayata geçirdiğimiz pratik faaliyeti bu gözle değerlendirmemiz yerinde olacaktır.

Kampanyamızın birincil hedefi, örgütlenmeye hizmet etme

Kampanyamızı örgütlerkenki ihtiyacını hissettiğimiz temel nokta, gazetemizin de bir parçası olduğu politik duruşu taşıyan kitlenin birbirine olan mevcut uzaklığı; içerisinden geçtiğimiz dönemde dayanışma çalışmalarının kapladığı önem; sistemin yalan ve manipülasyon üzerine inşa ettiği sürece karşı gerçeklerin örgütlenme sürecindeki yeri ve bu üç temel noktanın örgütlenme çalışmalarıyla gerçek değerini bulması. Bu temel anlayış üzerine kampanya faaliyetlerimizi hayata geçirmeye çalıştığımızı ve her alanımızın kendi gerçekliği paralelinde örgütlenme hedefini somutlamayarak çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Örneğin bu örgütlenme hedefi bazı alanlarda doğrudan kişilerin örgütlenmesi, kazanılması olurken bazı alanlarda kopuk ilişkilerin yeniden sağlanması-onarılması, bazı alanlarda nasıl bir örgütlenme çalışmasının hayata geçirilmesi gerektiğine dönük verilerin ortaya konulması gibi farklı hedefler üzerinden gidildi. Kampanya çalışmalarımızın yakalamış olduğu en önemli başarı (yüzde yüzlük olmasa da) bu temel hedefimizde olmuştur. Çalışmamız sırasında daha fazla yoğunlaşılması düşünülen alanlarda mevcut ilişkilerin devrimci faaliyete daha fazla yakınlaştırıldığı ve açığa çıkan yeni ilişkilerle de temasın süreç boyunca güçlendirildiği bunların dışında en kötü haliyle bazı yeni ilişkiler için de kalıcı temasa dönük zeminin oluştuğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan kampanya çalışmalarımız sırasında, faaliyetimizin bulunduğu fakat güçlü bir politikanın takip edilmediği alanlarımızda daha gerçekçi ve somut hedefler için daha fazla gözlemin yapılmış olması da bir olumluluktur. Bu alanlarda hangi politikalarla çalışmalarımızın ilerletilebileceği ve mevcut ilişki ağlarındaki potansiyel gücün, politikalarımızın hayata geçirilmesi noktasında nasıl daha etkili kullanılabileceğine yönelik yürüttüğümüz kolektif tartışmalarla beraber önümüzü daha iyi görebilmekteyiz. Bu açıdan aslında kampanya çalışmalarımız öncesinde de var olan birçok ilişkimiz bu tartışmalarımızla beraber bugün örgütlenmeye daha yakındır.

Uzak ilişkilerin örgütlenmesi

Yukarıda bahsini ettiğimiz konular örgütlülüklerimizin bulunduğu alanlara yönelikti. Kampanya çalışmalarımızın odaklandığı bir diğer nokta ise tabanımızın olduğu fakat örgütlülüklerimizin yeterli olmadığı alanları hedeflemişti. Bu açıdan kampanyamız ilişkilerin uzunca bir süredir devam ettiği fakat örgütümüzle ve onun politikalarıyla bağının zayıf olduğu alanlarımız açısından da bir adım ilerlemiş olduk. Özellikle T.Kürdistanı, Çukurova ve Ege bölgeleri içerisinde kalan alanlarda mevcut ilişkilerimizin durumu ve bu ilişkilerle nasıl bir örgütlenme çalışması yapabileceğimiz noktasında daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu bölgelerdeki çalışmalarımızda en fazla öne çıkan şeylerden birkaçı örgütlenme çalışmalarına duyulan ihtiyacın ve yoldaşlık özleminin ne kadar kuvvetli bir şekilde hissedildiği olmuştur. Bahsini ettiğimiz alanlar açısından doğru ve istikrarlı bir çalışma koyulabildiğimiz oranda kısa sürede örgütsel gücümüzü artırabileceğimiz muhakkaktır.

Kolektif örgütlenme

“Dayanışma yaşatır gerçekler özgürleştirir” kampanya çalışmalarımız kolektif gücümüzü ortaya koyması bakımından önemli bir yerde durmaktadır. Yazımızın girişinde de bahsettiğimiz gibi aslında uzunca bir süredir bütün alanlarımızı ortak kesen çalışmaları örgütleme noktasında bir boşluğumuz bulunmaktaydı. Bu kampanya çalışmamız bir bütün örgütlülüğümüz açısından ne kadar kolektif ve koordineli çalışabildiğimizi göstermesi bakımından önemlidir. Bu açıdan kampanya çalışmalarımızı, çalışmalarımızın kolektif inşasında, uzunca bir dönemin ardından gelen kırılma noktası olarak tanımlayabiliriz. Bu noktada birkaç başlık üzerinde durabiliriz. Birincisi paragrafın girişinde bahsettiğimiz gerçekliğimiz noktasında, yoldaşlarımızın farkındalığı bulunuyordu. Bu doğrultu da kampanya çalışmalarımızın gerek startını vermeden önce gerekse de başlangıcının hemen ardından bu konudaki eksikliğin en aza nasıl indirilebileceği noktasında tartışma ve önerilerimiz yoğunlaşmıştı. Fakat ikincisi, bu konuda öngörülerimizin bulunmasına karşın kolektif gücün ortaya konulması ve koordinasyonun sürekliliği noktasında yetersiz kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunun bir kısmı elbette zamanlama bakımından öznel ve nesnel süreçle de açıklanabilir. Ancak hemen burada koşullara teslim olma yerine onu zorlama anlayışıyla yaklaşmamız da oldukça önemli bir yerde durmaktadır faaliyetimizin gelişimi açısından.

Öngörü demişken… Öngörülerimizi yoğunlaştırmaya çalıştığımız bir diğer nokta ise pandemi sürecinin oldukça geniş bir parantezde bilinmezlikleri de beraberinde getirmesi gerçekliğine yönelikti. Kampanyaya başlarken, kampanya çalışmalarımızın hayata geçirileceği dönem boyunca pandemi önlemlerinin aynı düzeyde seyretmeyeceğini öngörmüştük. Fakat hem burada yani kısıtlamalar genişler ya da biz çeşitli önlemleri almak zorunda kalırsak ya da yukarıda değindiğimiz koordinasyonda gevşeme yaşarsak “yeni yol haritamız ne olacaktır?” sorusunun cevabını yeterince veremedik. Bu açıdan öngörülerimize uygun önlemleri ve yeni yol haritalarını yeterince ortaya koymamamız bir eksikliktir. Bu durum, çalışmalarımızdan daha fazla verim almamızın önüne geçmiştir.

Kampanyamızın A-P çalışmaları ve gazetecilik

Kampanya çalışmalarımızda öncelikli hedefimiz başta da belirttiğimiz gibi ilişkileri güçlendirme ve örgütlenme çalışmaları olmuştur. Bu bağlamda kimi ajitasyon propaganda çalışmalarının kampanyamızdaki yerini hafifleterek doğrudan örgütlenme ve ilişki kurma üzerine bir odak yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak yine de çalışma sırasında koyduğumuz ajitasyon propaganda çalışmalarına dönük kimi hedefler gerçekleştirilememiştir. Bunun nedenleri üzerinde önümüzdeki süreçlerde durmamız gerekmektedir ancak şunu söyleyebiliriz ki bu hedeflerin gerçekleşmemiş olmasının iki nedeni olabilir. Birincisi bu hedefler gerçekliğimize hiç de uygun değildi, ikincisi sorumluluk alan yoldaşlar bu görevlere yeteri önemi vermedi. Bu iki temel üzerine durmak, gelecek çalışmalarımızın verimini artırması bakımından önemlidir.

Bunlar dışında açmamız gereken bir diğer mesele ise, gazetecilik faaliyetimizin genişletilmesi, yerellerden daha fazla beslenilmesi, gerek dijital ortamdaki gazetecilik faaliyetlerimizin gerekse de gazetemizin daha fazla sahiplenilmesi üzerine bir farkındalık yaratmak da kampanyamızın hedefleri arasında bulunmaktaydı. Kampanyayı omuzlayan yoldaşlarımızın bu konuda attığı adımlar mevcuttu fakat çok güçlü değildi. Buna karşın, kimi öneriler ve ilişkiler açığa çıkmış oldu.

Bugün 2 aylık gazete kampanyamızın sonuna gelirken, çalışmalarımız sırasında yakaladığımız olumlu atmosferi kalıcılaştırmak, çalışmalarımızdaki olumluluklarımızı büyütmek, bu olumlulukları gelecek faaliyete kazandırmak ve buradan doğru bir devamlılık sağlamak; olumsuzlukları veya eksikliklerimizin nedenlerini ise daha gerçekçi bir tarzda ortaya koyarak eksik yanlarımızı değiştirerek güçlendirmek gerekmektedir.

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı